ETİK SORUMLULUKLAR

ETİK SORUMLULUKLAR


 • Müşteri ile empatik bir ilişki kurmak

 • Müşteri ihtiyacını anlamak ve analiz etmek

 • Müşteriye, ihtiyacına uygun çözüm önerisinde bulunmak

 • Hizmet/Çözüm konusunda yanıltıcı bilgi vermemek

 • Uzmanlık / Beceri kapsamı haricinde hizmet sağlama teklifinde bulunmamak

 • Hizmet hakkında yanıltıcı olmayan bir fiyat politikası izlemek

 • Rekabet içerisinde olduğu meslektaşlarının hizmet alanlarında meslek etiğine uygun hareket etmek

 • Fiyat bazlı rekabete fırsat verecek yaklaşımlardan kaçınmak

 • Danışmanlık imaj ve saygınlığına zarar verecek yaklaşımlardan kaçınmak

 • Başladığı danışmanlık projesini tam zamanında tamamlamak için gerekli tedbirleri almak

 • Meslektaşları hakkında küçük düşürücü, karalayıcı ifadeler kullanmaktan kaçınmak

 • Faaliyet konusu ile ilgili güncel bilgiyi, gelişimine katkı sağlayacak eğitim ve seminerleri takip etmek

 • Yer aldığı ortak projelerde taahhütlerini eksiksiz yerine getirmek ve danışanın aklını çelecek davranışlar sergilememek


5e14754000b4e.jpeg
-->