Yönetim Danışmanlığı Nedir?

news details
 • 28/12/21

Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Yapılan bir işin daha etkin ve ekonomik olmasını sağlamak, yönetim danışmanlığının temel işlevidir. Danışmanlık eğitim ve sosyal yaşamda etkili toplumsallaşmayı sağlar.

Danışmanlık sektörünün %85'i bağımsız firmalardan oluşsa da cironun %80'i büyük ve orta boy danışmanlık firmalarında yer alıyor. Şu anda dünya genelinde 2,5 milyon danışmanın bir milyondan fazla şirkete verdikleri danışmanlık hizmetleri ile 284 milyar $ ciro elde edilmektedir. Bu ciro 30 milyar $ kâr bırakmatadır. 2025 yılına gelindiğinde ise bu cironun 344 milyar $ bandına ulaşması beklenmektedir.

 

Türkiye'de Yönetim Danışmanlığı

Türkiye genelinde 10 bini aşkın danışman bulunmaktadır. Bu danışmanların %30'u kamuya ve büyük ölçekli işletmelere; %28,9'u tüm sektör ve kuruluşlara; %26,5'i kamu ve tüm ölçeklerdeki işletmelere; %7,7'si kamu ve KOBİ'lere; %1,3'ü sadece kamu kuruluşlarına ve %5,6'sı ise sadece KOBİ'lere danışmanlık yapmaktadır.

Danışmanlık sektöründe rekabet yüksek olsa da düşük sermaye ihtiyacı nedeniyle dikkat çekiyor. Mekandan bağımsız olarak yazılımların da desteğiyle yürütülebilen çalışmalar ile birçok maliyet kaleminden tasarruf sağlanmaktadır. Bununla beraber yüksek kâr marjı ve mesleki saygınlık gibi etkenler danışmanlık mesleğinin ilgi görmesine sebep olmaktadır.

 

Danışmanlık Türleri

 1. Stratejik Danışmanlık
  • - Strateji Geliştirme ve Planlama,
  • - Kurumsal Gelişim ve Yeniden Yapılanma,
  • - Pazarlama Stratejileri ve Pazar Geliştirme,
  • - Entegre Tedarik Zinciri Danışmanlığı ve Uygulamaları,
  • - Birleşme ve Satınalma Değerleme Çalışmaları (M&A),
  • - Kalkınma ve Gelişme Danışmanlığı,
  • - Özel Tasarım Bilgi Sistemleri

    

 2. Taktik Danışmanlık
  • - Değişim Yönetimi,
  • - Eğitim,
  • - BT Tasarım ve Geliştirme,
  • - Vergi Danışmanlığı,
  • - Satış Yönetimi,
  • - Pazarlama Danışmanlığı,
  • - Pazar Araştırmaları,
  • - Teknik Destek Hizmetleri

    

 3. Operasyonel Danışmanlık
  • - Bordrolama,
  • - Muhasebe,
  • - BT Altyapı,
  • - Ağ Yönetimi,
  • - Çağrı Merkezleri,
  • - İK Seçme Yerleştirme,
  • - Proje Yönetimi

    

 4. Teknik Danışmanlık
  • - Mali (Bağımsız) Denetim,
  • - Yönetim Sistemleri - Kalite Standartları,
  • - Bilgi Teknolojileri Destek Sistemleri,
  • - Operasyonel Mükemmellik Sistemleri Danışmanlığı,
  • - Üretim Verimliliği

 

Yönetim Danışmanı Kimdir?

Danışanın amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine destek vermek üzere;

 • - Yönetim ve iş süreçleriyle ilgili sorunlara çözüm geliştiren,
 • - Çözümlerin uygulanması için gerekli planlama ve altyapı hazırlıklarını yapan,
 • - Riskleri öngörerek çözüm geliştiren,
 • - Danışandan gelen geri bildirimleri değerlendirerek kendisini, işini ve çevresini geliştiren kişidir.

 

Yönetim Danışmanı;

 1. Sorunu belirler
 2. Sebebini belirler
 3. Çözümünü belirler ve
 4. Çözümü hayata geçirir.

 

Ege Yönetim Danışmanları Derneği

"Ege bölgesinde yönetim danışmanlığı mesleğini hak ettiği yere taşımak, danışanların ülkeye katkılarını arttırmak” misyonunu üstlenen derneğin vizyonu ise “Yönetim danışmanlığı hizmeti temininde referans kurum olup danışan memnuniyetini üst düzeye çıkarmak, anlaşmazlıkların çözümünde de hakemlik yaparak güvene dayalı gelişen danışan-danışman ilişkisinin zedelenmemesi yönünde destek sağlamak ve yönetim danışmanlığı mesleğinin itibarını yüceltmek” olarak tanımlanmıştır.

 

-->