Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Öncelikle hepinizi Derneğim adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz olağandışı koşullar benzer şekilde olağandışı çözümler gerektiriyor. Küresel çapta yaşanan pandemi ülkelerin birçok konuda birlikte hareket etmesini gerekli kıldı. Diğer taraftan ihtiyaçlar ve öncelikler değişti. Ülkeler önce kendilerini ve geleceklerini düşünerek ticaret politika ve davranışlarında değişikliklere gittiler. Özellikle borçlu durumda olan ve üretimleri kısıtlı olan ülkeler sıkıntılı anlar yaşadılar ve yaşamaya da devam edecekler. Petrol fiyatlarındaki artış beklentisi enerji fiyatları üzerinde baskı oluştururken enflasyonun artması, buna eşlik eden işsizlik oranlarındaki artış ve büyüme üzerindeki olumsuz baskıların ekonomi yönetimini zorlaması kaçınılmaz hale gelmektedir.

Görünürde kısa vadede çözümü imkânsız bu sorunlar rasyonel düşünce yaklaşımı, planlama ve iktisadi kaynak kullanımı ile aşılabilir. Aksi takdirde bugünlerimizi bile arayacak zamanlara gelmemiz sürpriz sayılmamalı.

Bu ahval ve şerait altında içinden geçtiğimiz süreci ve yaşanan değişimi doğru okumak ve yorumlamak büyük önem kazanmaktadır. Bu konuda gerekli adımları atabilenler varlıklarını sürdürebileceklerdir. Neticede proaktif bir yaklaşım içinde çevik birey ve çevik organizasyonlara dönüşmek artık zorunluluk haline gelmiştir.

Pandeminin hâlâ etkisini ciddi bir şekilde sürdürdüğü, dijital dönüşüm süreçlerinin hız kesmeden devam ettiği ve taşınabilir her şeyin dijital platformalara taşınıyor olması danışmanlık ve eğitim sektörünü hazırlıksız yakaladı ve "Ya online sisteme geç ya da yok ol" noktasına gelindi.

Değişen koşullara uyum sürecinde riskler kadar büyük fırsatlar da bizleri beklemekte. Fırsatlardan yararlanmak için gereken sinerji potansiyeline sahip olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim.

Bir çok alanda olduğu gibi mesleğimiz adına da sınırların kalktığı ve potansiyel iş fırsatlarının "internet erişimi olan her yer" olduğu gerçeği bizler için yeterince umut verici. Bu süreçlerden zarar görmeden hatta başarı ile çıkmak adına dijital platformalar yoluyla stratejik ortaklıklar gerçekleştirerek doğru bilgiyi en hızlı şekilde ihtiyacı olana ya da talep edene ulaştırmak mümkün.

Gelecek adına her zamankinden daha fazla umutlu olmamız gerekiyor. Ayakta kalmanın en önemli koşulu sağlıklı bir vücut ve sağlıklı bir ruh halidir. Yeni işbirlikleri ve fırsatlarla dolu olan geleceğe birlikte adım atmak dileğiyle.Sinan GÜLTEKİN

Yönetim Kurulu Başkanı

EGE YÖNETİM DANIŞMALARI DERNEĞİ

 


sinan-gultekin-min-u6fsjvudzrx0duc5.jpeg
-->