Akreditasyon

Akreditasyon

Yönetim Danışmanlığında Akreditasyon SistemiAkreditasyon sistemi Yönetim Danışmanları Derneği bünyesindeki tüm danışmanların uzmanlığını sertifikasyon sisteminde kanıtlamasına denir.  Bu sayede, sürekli eğitim ve süpervizyonla gelişimleri sağlanacak. Bu da Yönetim danışmanlığı derneği tarafından belgelenecektir.Bu sistemde 3 aşama vardır.
 1. Akredite yönetim danışmanları AYD

 2. Profesyonel yönetim danışmanları PYD

 3. Uzman yönetim danışmanları UYD Yönetim danışmanları derneğe üye olduktan sonra sınıflandırma sınavlarına ve mülakatlarına girerler. Gerekli durumlarda zorunlu bazı eğitimleri alırlar. Sonrasında tecrübeleri, süpervizyonluk, sahada projelendirme ve sınavlarla aktredite olma yoluna girebilirler. 
  Akredite Yön. Dan (AYD)


  Profesyonel Yön. Dan. (PYD)

  Uzman Yön. Dan. (UZM)  Temel Eğitimler (44 saat)


  AYD Akreditasyon belgesi

  Profesyonel YD olmak


  Koçluk Eğitimi (24 saat)   20 puanlık ara eğitimleri - seminerleri   almak

  30 puanlık ara eğitimleri ve seminerleri   almak


   Mentorlük Eğitimi (12 saat)   İşletme Danışmanlığı Eğitimi (96 saat)

  1000 saat belgeli danışmanlık


  Süpervizyonluk (10 seans)   İşletme danışmanlığı atölye ve vaka   çalışmaları (96 saat)

  3 kurumun referansı


   

  KOBİ Koçluğu Eğitimi (72 saat)


  100 saat belgeli danışmanlık   (bedelli)   500 saat belgeli danışmanlık  
  Proje (kayıtlı)   Süpervizyon (10 saat)

  Süpervizyon (10 saat)


  Sınav   Kayıtlı 2 proje

  Kayıtlı 2 proje


  AYD sertifikasyon bedeli   Sınav

  Sınav


    PYD sertifikasyon bedeli

  UYD sertifikasyon bedeli
 Süpervizyonları AYD'ler için PYD verir. PYD'ler için ise UYD'ler verir. Eğer danışmanın eski danışmanlıkları varsa mutlaka belgelendirmeli ve referansları ile gelmelidir.Her yeni danışman, temel eğitimlere mutlaka katılmalıdır. Süpervizyonlukta aldığı eğitimler izlenecek ve yol gösterilecektir. Ara eğitimler de kişisel veya uzmanlık gelişim eğitimleri, belli paydaşların konferansları veya EGEYDD seminerlere katılımlarıdır. Böylelikle yönetim danışmanlığının aktivitelerine katılanlar bunlardan da puan toplayacaktır.Sertifikaları da Yönetim danışmanları derneğimiz verir. EĞİTİMLER1.    Temel Danışmanlık Eğitimleri  Giriş, Tanışma ve Meslek Tanıtımı  2 Saat  Etik ve Mesleki İlkeler  2 Saat  Kendi İşini Kurmak ve Yönetmek  2 Saat  Danışmanlık Proje Süreci    • Problem çözme       • Analitik düşünme karar verme    • Proje yönetimi - toplantı yönetimi  8 Saat  Yönetim Danışmanlığında Teknolojinin Rolü  4 Saat  Yönetim Danışmanlığında Kişisel Gelişim    • İletişim - yazılı ve sözlü (4 saat)    • Çatışmaları yönetmek (4 saat)    • Zaman yönetimi (2 saat)    • Kişileri tanımak -renklerle analiz (2 saat)    • Geri bildirim vermek (4 saat)    • Dijital eğitim (4 saat)  20 Saat  Yönetim Danışmanlığında Pazarlama ve Satış  6 Saat


  TOPLAM

  44 Saat
 2.    Koçluk eğitimi 24 saat sınıf eğitimi ve 4 süpervizyonluk, 5 seans raporlama ve sınav3.    Mentörlük eğitimi 12 saat sınıf eğitimi ve 4 süpervizyonluk, 5 seans raporlama ve sınav PYDDanışmanlık eğitimleri 12 saat teorik 12 saat atölye ve vaka çalışmaları
 • Yönetim Organizasyon - İşletme

 • İnsan Kaynakları

 • Pazarlama ve Satış

 • Üretim Yönetimi

 • Mali İşler

  • Muhasebe

  • Finans • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri 8 adet farklı departmanların danışmanlıkları için toplam 96 saat teorik ve 96 saat vaka analizi ve uygulama eğitimi verilecek. UYDKobi Koçluğu Eğitimi: 6 disiplin ve liderliği kapsar, farkındalık yaratarak KOBİ’lerin kendi gelişimlerine katkı sağlamalarını ve sürdürülebilir olmasını hedefler.72 saat uygulamalı eğitim ve 10 seans süpervizyon uygulanacaktır. EĞİTİM METODOLOJİSİTüm akreditasyon aşamalarında bir dönem eğitim için toplam 6 aylık bir süreç gerekmektedir.PYD aşamasında her bir disiplinde 12 saatlik eğitim ve 12 saatlik vaka çalışmaları birlikte yürütülecek. Her hafta 3 disiplinin eğitimi üçer saatlik periyotlarda verilecektir. Bu çalışmalarda teori ve atölye- vaka çalışmasının birlikte yürütülmesine karar verilmiştir. Teori 45 dakika verildikten sonraki süreçte vaka, proje, deneyim paylaşma, saha da uzmanı gözlemleme şeklinde eğitim zenginleştirilebilir. Her teori eğitiminden önce ön çalışmaların ve okumaların verilmesi de tavsiye edilir. Ara ödevler ve kontrollerle de katılımcıyı sürekli ölçme ve takip etme verimliliği artıracaktır.Eğitimciler teori kısmında uzmanlık alanlarının açılımını, işletmelerdeki yerini, diğer departmanlarla olan ilişkisini ve iç müşteri pozisyonunu, kişileri ve süreçlerini, oluşacak problemleri ve çözümlerini deneyimleri ile birlikte paylaşır.Tüm aşamalarda akredite olmak için:
 1. Saha Tecrübesi,

 2. Varsa Yazılı Projeleri,

 3. Ara Eğitimler Puanı,

 4. Sınavın Teorik Kısmı ve

 5. Sınavın Jüri önünde vaka kısmı değerlendirmesinin ortalaması 70 puan olması beklenecektir. Ancak bundan sonra belgelendirme yapılır. SIKÇA SORULAN SORULAR1.    Akreditasyon sistemine girmek danışmanlığa ne gibi faydalar sağlayacak?Akreditasyon sistemi ile danışmanlık seviyesi ve danışmanın bilgi ve becerisi sertifikalanmış ve Yönetim danışmanlığı derneği tarafından onaylanmış olacaktır. Bu sayede çalışılan kuruma karşı daha güçlü bir duruşla, danışmanlık becerisi daha yüksek seviyede hizmet edilebilir hale gelinecektir. Ayrıca istenen danışmanlık bedelleri de bu şekilde daha rahat onaylatılabilecektir.2.    Hangi seviyede olduğumuz nasıl belirlenecek?Akreditasyon için başvurulması için ön şart EGEYDD’ ye üye olmaktır. Daha sonra verilen CV’ lere bakılacak sözlü ve yazılı sınavlarla seviye belirlenecektir. Burada bakılacak ön koşullar:
 • Diploma

 • Deneyim

 • Alınan sertifikalar

 • Yetkinlikler

 • Referanslar olacaktır. 3.    Akreditasyonda alınan eğitimleri daha önce almışsak bunun bize faydası olacak mı?Alınan eğitimler belgelenip yapılan sınavda belli bir puanın üstünde bir derece alınırsa aynı eğitimler tekrarlanmayacaktır. Ancak ortalamanın altında alınan not bu eğitimlerin tekrarlanmasını gerektirecektir.4.    Eğitimler hangi yöntemle gerçekleşecek? Başka illerden katılım olabilir mi?Eğitimlerin çoğu dijital ortamda gerçekleşecektir. Zaman içinde bazı eğitimlerin videolaştırılması için çalışmalar yapılacaktır. Böylelikle istenilen zaman aralığında ve mekânda bu eğitimlerin kolayca alınması sağlanacaktır.5.    Toplam ne kadar sürede bu akreditasyon gerçekleşecek?Her bir sınıf maksimum 8 -10 kişi ile açılacaktır. Tüm eğitimler ve saha çalışmaları düşünüldüğünde her bir akreditasyon sertifikalandırılması ortalama 6 aylık bir süreçte gerçekleşecektir.6.    Profesyonel danışmanlık akreditasyon sisteminde alınacak farklı alanlardaki danışmanlık eğitimlerinin bize faydası ne olacak?İyi bir yönetim danışmanı tüm disiplinler hakkında belli derecede bilgiye sahip olması beklenilir. Bu KOBİ düzeyindeki işletmelerde danışmanın gerekli hallerde farklı bölümler için hızla çözüm üretmesine de kolaylık sağlayacaktır. Ya da çıkan sonuçları daha iyi gözlemleyerek gerekli hallerde farklı alanlarda uzman danışmanlıkların da alınması yönünde tavsiye verebilecektir.Bir diğer faydası da Corpitall İşletme Hastanesi gibi danışmanlık portalında işletme doktoru sıfatıyla sürekli gelir elde edebilecek konumda çalışma imkanı elde edinilecektir.7.    Akreditasyon çalışmalarında puanlar hangi yöntem ile toplanacak?Akreditasyon belgelendirme sistemi için sadece deneyim, beceri ve eğitim yeterli olmamaktadır. İyi bir danışman olabilmek için mutlaka sürekli bilginin yenilenmesi ve zamana uygun hale gelmesi gerekmektedir.Bu nedenle EGEYDD tarafından veya farklı işletmeler ve/veya dernekler tarafından verilen seminerlere ve kısa eğitimlere katılımlardan puan toplanacaktır. Bu puanların ne kadar olduğu her seferinde açıklanacaktır.8.    Bir üst seviyeye geçmek için hangi şartlar geçerli olacak?Bir üst seviye için mutlaka alınması gereken eğitimler ve referanslar, belli bir puan seviyesi istenecek en sonunda da yine sınavla sertifika alınmaya hak kazanılacaktır.PYD için 8 uzmanlık alanı için 96 saat eğitim ve 96 saat saha deneyimi gereklidir. UYD için de KOBİ koçluğu eğitim alınması gereklidir. Bunun sonrasında da yine saha deneyimi ve süpervizyonluk verilecektir.9.    Alınan akreditasyon belgeleri hep geçerliliğini koruyacak mı?Hayır, bu sertifikaların geçerliliği için her yıl en az 20 puanlık eğitim veya seminere katılım istenecektir. Amaç sürekli gelişimdir.10.    Bunun bedeli ne olacak?Bu akreditasyon sisteminin bedelleri seviye sınavlarından sonra ilgili danışmana bildirilecektir. Eğitimlerin, sınavların ve belgelendirmenin ayrı ayrı bedelleri mevcuttur.11.    Çalışılan kurumlarda bu belgenin faydası ne olacak?Kurum bu belge sayesinde danışmanın yetkinliğine güvenecektir. Bu sayede daha saygın, bilgisine güvenilen, referans gösterilen danışman olmak ve piyasa danışmanlarından ayrılmak mümkün olacaktır.12.    Başlangıçta en alt seviyede mezun olarak bu sisteme girebilir miyiz?Üniversiteden mezun olunduğunda eğer istenilirse danışmanlık yolunda yürüyüp deneyim kazanarak bu alanda profesyonelleşmek mümkündür.Biz bu yönü de açarak AYD kısmını 2 ye ayırdık. Bu sayede hiç deneyimsiz olan danışman adaylarına da bu fırsatı tanımayı uygun bulduk. Tüm eğitimleri alarak bir uzman danışmanın yanında yapılacak 3 projelik staj sayesinde referanslarla ve puan biriktirerek AYD danışmanlık sertifikası alınabilecektir.13.    Saha deneyimi nasıl gerçekleşecek?Alınan projelerde son raporlamalar ve müşteri memnuniyet raporları saha deneyimi için istenmektedir. PYD için saha deneyimi uzman danışmanın yanında yapılacak gözlem ve raporlamalarla olacaktır.14.    Süpervizyon nedir? Nasıl gerçekleşecek?Süpervizyon alınan eğitimlerde bilgilerin sahada uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlar ya da bilgi eksikliklerinin bir uzman danışman tarafından karşılanması için yapılan 1 er saatlik seanslardır. Eğitimler bittikten sonra saha uygulamalarında uzman danışman atanarak anlaşılan periyotlarla bu süpervizyon kişiye verilecektir.15.    Kobi koçluğu eğitimi nedir? Bu eğitimin Uzman akredite danışmanlara faydası ne olacak?KOBİ koçluğu eğitimi; uzman danışmanların her alanda mükemmel yönetim danışmanlığı yaparken bunu koçluk becerileri ile farklı araç ve yetkinliklerle KOBİ’nin her alanına hakim olabilmek ve en önemlisi söz sahibi kişilere farkındalık yaratarak değişimi başlatmak için verilen eğitimdir.Tüm danışmanların aynı zamanda çok iyi koç ve mentor olması da beklenir. Bu nedenle koçluk becerisini geliştirmek değişim için hem gerekli hem de ön şarttır. Bu eğitimle, süreçlere ve insanlara daha kolaylıkla ulaşım sağlanacaktır. Rockefeller stratejik sistem eğitimi verilecektir. Liderlik sisteminin kurumun her alanında çalışması sağlanacaktır.    


akredite-68rqvomfuqhecge7.jpg
-->